(TİHV) Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri, Yıllık Raporu 2021

76

Vakfa 1990 yılından beri en yüksek işkence şikayetiyle başvuru yapıldı.