Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin
Kanun Teklifinden Dernekler, Vakıflar ve Yardım Toplama ile İlgili
Maddeleri Geri Çekilsin!

152

Basına ve Kamuoyuna

Geçtiğimiz hafta TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen, 6 kanunda değişiklik öngören 43 maddelik “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanıyor. Hiçbir hukuki dayanağı olmadan ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan hazırlanan yasa teklifine ilişkin Türkiye’nin her yerinden çok çeşitli alanlarda çalışan 520 sivil toplum örgütünün talebi tekliften dernekler, vakıflar ve yardım toplama ile ilgili maddelerin geri
çekilmesi.

Çünkü teklifin aynen yasalaşması durumunda, başta insan hakları dernekleri olmak üzere, kadın hakları, mülteci hakları, çocuk-gençlik hakları ve LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, çeşitli hukuk dernekleri, sosyal mücadele yürüten dernekler ile sosyal yardım için fon kaynakları kullanan dernekleri, hemşeri dernekleri, spor kulüpleri, farklı inanç gruplarının dernek ve vakıflarının tümü tek imza ile kapatılma riskiyle karşılaşacak, bu konuda açılacak idari davalar yıllarca süreceği için pratikte “hızlı kapatma” prosedürü yaratılmış olacaktır. Bu sebeple aşağıda imzası 520 sivil toplum örgütünün ortak talebini 23 Aralık 2020 günü; Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi grup başkan vekilleri ile Deva Partisi Milletvekiline ilettik.

Ekte kapsamlı olarak temel itiraz sebeplerini belirttiğimiz tekliften dernekler, vakıflar ve yardım toplama ile ilgili maddelerinin geri çekilmesini 508 sivil toplum örgütü olarak yineliyoruz!

TeklifiGeriÇek! #SivilToplumSusturulamaz!

BASINA VE KAMUOYUNA – 24 Aralık 2020

 1. İnsan Hakları Derneği
 2. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
 3. İnsan Hakları Gündemi Derneği
 4. Hak İnisiyatifi Derneği
 5. Yurttaşlık Derneği
 6. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
 7. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
 8. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği
 9. Sivil Alan Araştırmaları Derneği
 10. Civil Rights Defenders
 11. Hakikat Adalet Hafıza Merkezi
 12. Medya Araştırmaları Derneği
 13. Kaos GL Derneği
 14. Göçmen Dayanışma Derneği
 15. Mimoza Kadın Derneği
 16. Rosa Kadın Derneği
 17. Van Star Kadın Derneği
 18. Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği-GALADER
 19. Barış Vakfı
 20. Özgür Renkler Derneği
 21. Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
 22. Diyarbakır Tuay-Der
 23. Rengarenk Umutlar Derneği
 24. Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği
 25. Ardıç Dayanışma Derneği
 26. Günebakan Kadın Derneği
 27. Serhat Göç Araştırma Derneği
 28. Aydın Kadın Efeler Derneği
 29. MED TUHAD FED
 30. Alevi Düşünce Ocağı Derneği
 31. 17 Mayıs Derneği
 32. İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi
 33. KESK/Eğitim Sen
 34. Şişli İşitme Ve Konuşma Engelliler Derneği
 35. Eğitim Sen Yalova Şubesi
 36. ÜniKuir – Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği
 37. Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim
 38. Van Hakkari Tabip Odası
 39. Eğitim Sen Van Şubesi
 40. Van ÇEV-DER
 41. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği
 42. Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği
 43. Mardin Şahmaran Kadın Platformu
 44. Ege Kadın Buluşması Platformu
 45. Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği
 46. DİSK/Genel-İş
 47. AGRİDA Tarım ve Turizm Derneği
 48. Eğitim Sen Mersin Şubesi
 49. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
 50. Çukurova Göçder
 51. Yurttaş Girişimi
 52. Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)
 53. TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu
 54. Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube
 55. Aydın LGBTİ+ Dayanışması