İHD Cinsiyetçi, Baskıcı Davranışların ve Mobbingin Önlenmesine Dair Politika Belgesi Hayata Geçiyor

149

İhlallere karşı mücadele eden hak örgütleri olarak maalesef biz de bu ihlallerden azade kalamıyoruz. İhlalleri önlemenin en önemli yolunun ise aynayı kendimize çevirmek olduğunu kabul ediyor ve bir insan hakları örgütü olarak ihlallere olanak veren ortamları fark edebilmek ve onları dönüştürmek için bir yola çıkıyoruz.

Kadın Komisyonu beş aydır yürüttüğü çalışmanın sonucunda İHD Cinsiyetçi, Baskıcı Davranışların ve Mobbingin Önlenmesine Dair Politika Belgesini tamamladı. Politika belgesi komisyonundaki kadın+’ların deneyimleri ve beklentilerinden yola çıkarak dönüştürücü ve onarıcı bir politika belirledi. Bu politika öncelikle kurumsal kültürün eşitlikçi ve dönüşüme açık yönünü beslemeyi, net olmayanı netleştirmeyi, birlikte öğrenmeyi, dönüşmeyi ve dönüştürmeyi hedefliyor. Üç temel aşamadan oluşuyor, ihlalin oluşmasının engellenmesi, ihlal oluştuğunda onarımı sağlamak ve tekrarlanmaması için dönüşümü gerçekleştirmek.

Politika belgesini tasarlarken ihlalin araştırılmasını örgütün sadece bir kurulu ile sınırlayan ve salt ceza-aklama ikiliğinden hareket eden yaklaşımlardan fazlasına ihtiyaç duyduğumuzu kabul ederek başladık. Bu sebeple de ihlallerin önlenmesine destek olacak adımları tanımladık. Ayrıca biliyoruz ki sorunları tanımlamanın ilk adımı onları tanımlamak ve ismini koymaktır. Bu sebeple bilmeye ihtiyaç duyduğumuz tanımların altını çizdik.

Yıllarca ihlallerin insanlara verdiği zararları raporlamış bir örgüt olarak, bu politikanın ruhunu onarıcı adaletin oluşturması gerektiğini düşündük. Zarar görenin güçlenmesi ve onarılmasını odağına alan Onarıcı Adalet Komisyonu aşağıdaki ilkeleri baz alıyor.

•           Önyargısız dinleme

•           Açıklık ve şeffaflık

•           Katılım

•           Güçlendirici perspektif

•           Tarafsızlık

•           Zamanında müdahale

•           Mahremiyet / gizlilik

•           Zarar vermeme

•           Bağımsızlık

İhlallerin tekrarlanmaması için gereken kurumsal dönüşümü gerçekleştirmek ve ihlal sonrası süreçleri takip etmek için gerekli sorumluluğu bir örgüt olarak alıyor bu konuda kaynak, zaman ve emek harcayacağımızı herkesle paylaşıyoruz.

İhlallerin ortadan kalktığı bir dünyayı hep birlikte kurmak dileğiyle politika belgemizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

İHD MERKEZİ KADIN KOMİSYONU