Hasta Mahpuslar Serbest Bırakılsın!

176

Hasta mahpus DEVRİM AYIK  1991 doğumludur. Kronik Crohn hastasıdır. Crohn hastalığı, ağızdan makata kadar bütün sindirim organlarını etkileyebilen bir hastalıktır. Daha önce bağırsaklarındaki tıkanma nedeniyle birisi cezaevinde olmak üzere 2 defa ağır ameliyat geçirmiş ve bağırsaklarının 100 cm si alınmıştır. Atak dönemleri, bütün sindirim organlarında kanama ve emilim bozukluğuna yol açmaktadır.. Bu durum, hastanın bütün yaşamını tehdit edebilmektedir. Atağın en ağır sonucu ise, bağırsakların akut olarak tıkanmasıdır. Mahpus daha önce tıkanma nedeniyle yaşamsal tehlike atlatmış ve hekimlerin üstün başarısıyla kurtarılabilmiştir. Bir gözü hiç görmemekte, diğeri ise ileri derecede miyoptan muzdariptir.  Engellilik oranı % 76 olarak tespit edilmiştir.

Dışarıdayken, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi görmekteydi. Kan takviyesi de dahil, düzenli olarak bütün değerlerinin kontrol edilerek serumla vitamin-mineral desteğini içeren özel tedavi uygulanmaktaydı. Beslenmesinde,  ishal, kabızlık, kanama durumuna bağlı olarak değişkenlik arz eden, özel bir program uygulanmaktaydı.   Ekim 2019 da da, tedavi için gittiği hastane önünde gözaltına alınmış ve aylarca tutuklu kaldıktan sonra, Mart 2020 de sağlık sebebiyle tahliye edilmişti.

Devrim 12 Ocak 2021 de yeniden tutuklandı ve ailesi Antalya’da, doyası İzmir de olduğu halde, Eskişehir H Tipi cezaevinde tutulmaktadır. Özel bakıma ve desteğe ihtiyacı olduğu halde, aylardır hastane ziyaretleri nedeniyle sürekli karantinada tek başına kalmaktadır. Fiili bir tecridi yaşamaktadır.

Bağırsaklarında çürüme ve mineral-vitamin destekleri alamadığı için, sinirsel zafiyetler başlamıştır.

30 yaşındaki mahpusun yaşamı tehlike altındadır.

Tahliyeleri için çağrı yapılan onlarca mahpus hayatlarını kaybetmiş ve tabutlarla çıkmışlardır. Bu konudaki duyarsızlığa ve vicdansızlığa son verilmeli, Devrim Ayık ve bütün ağır hasta mahpuslar derhal tahliye edilmelidir.