BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: İnsan Hakları Göstergeleri Ölçme ve Uygulama Kılavuzu

301

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan “İnsan Hakları Göstergeleri Ölçme ve Uygulama Kılavuzu” Etkiniz AB Programı tarafından Türkçeye çevrildi. Kılavuz, hak sahiplerinin haklardan faydalanmasını ölçmek, insan haklarının gerçekleşmesiyle ilgili olabilecek bazı sonuçlara ulaşmak ve insan hakları yükümlülüklerini karşılamakla sorumlu olanların gerçekleştirdiği ilerlemeyi değerlendirmek amacıyla hazırlandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMİHYK) Birleşmiş Milletler Şartı’nda ve uluslararası insan hakları yasaları ve anlaşmalarında düzenlenen bütün haklardan herkesin yararlanmasını ve bu hakların tam anlamıyla gerçekleştirilmesini teşvik etmeyi ve korumayı amaçlamaktadır. Komiserlik’in çalışmalarına, Genel Kurul’un 48/141 sayılı kararı, Birleşmiş Milletler Şartı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve sonraki insan hakları belgeleri, 1993 Dünya İnsan Hakları Konferansı Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı ile 2005 Dünya Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde tanınan yetkiler rehberlik etmektedir. 

Bu yetkiler, insan hakları ihlallerinin önlenmesini, tüm insan haklarının güvence altına alınmasını, insan haklarını korumak için uluslararası iş birliğini teşvik etmeyi, Birleşmiş Milletler vasıtasıyla ilgili faaliyetlerin koordine edilmesini ve Birleşmiş Milletler insan  çalışmalarının güçlendirilmesini  kolaylaştırılmasını kapsamaktadır.  Yetkilendirilmiş sorumluluklarının yanı sıra, insan hakları yaklaşımını, Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde gerçekleştirilen tüm çalışmalara entegre etme çabalarını da sürdürmektedir.

Kaynak: sivilsayfalar.org

Raporun tamamını okumak için: https://www.sivilsayfalar.org/wp-content/uploads/2020/12/OHCHR_TR.pdf