Ayrımcılığa Karşı Başvuru Mekanizmaları Broşürleri

119

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV)  ve Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) olarak ortak “Ayrımcılığın Önlenmesinde Başvuru Mekanizmalarının Kullanılmasının Desteklenmesi” projesi yürütüyoruz.
Proje kapsamında ayrımcılık iddiası ile hak ihlaline uğrayan bireylere yönelik ücretsiz hukuki danışmanlık hizmetinde bulunuyor ve ayrımcılık dosyalarını takip ediyoruz. Ekte proje kapsamında hazırladığımız ayrımcılık ve ayrımcılığa karşı başvuru mekanizmalarını anlatan broşürün Türkçe, İngilizce, Kürtçe, Arapça ve Ermenice versiyonlarını  bulabilirsiniz. Metinlere web sitesinden de ulaşabilirsiniz.

Sizlerden kitapçıkları yaygınlaştırmamız konusunda yardımcı olmanızı ve  hukuki olarak destek sunabileceğimiz başvuruları bizlere, https://www.ayrimciligakarsi.org/basvuru-yap adresine  yada +90 (533) 658 76 14 telefon numarasına yönlendirmenizi rica edeceğiz.
Projenin ayrıntılarına web sitesinden ulaşabilirsiniz:  https: //www.ayrimciligakarsi.org/bilgi-merkezi

 BROSUR_ARB.pdf 

BROSUR_ARM.pdf 

BROSUR_ENG.pdf

BROSUR_KR.pdf 

BROSUR_TR.pdf