Antalya Cezaevlerindeki İhlallerle ilgili basın açıklaması

196

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Emekçileri,

Bugün sizleri, geçtiğimiz ay Antalya il merkezinde bulunan hapishaneler ve Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tespit edebildiğimiz hak ihlallerine ilişkin hazırladığımız raporu paylaşmak için davet etmiş bulunuyoruz.

Raporda ayrıntılarını bulabileceğiniz gibi, covid-19 salgını nedeniyle, mahpuslar yaşamsal risklerle karşı karşıyadırlar.

Karantina koğuşu adı altında yapılan uygulamada,  duruşma, olağan sağlık sevkleri vb nedenlerle, dışarıyla teması olmuş mahpuslarla, yeni tutuklanan onlarca mahpus, başkaca hiçbir önlem alınmadan aynı koğuşa doldurulmakta ve 20 gün kadar burada tutulmaktadırlar. Bir covid-19 pozitif vakasının onlarca mahpusa virüs bulaştırmasına yol açacak olan bu uygulamayla, mahpusların yaşam hakkı tehlikeye atılmaktadır.

Daha önceki raporumuzda, Antalya L Tipi Cezaevinde, bu şekilde karantina koğuşuna doldurulan, aralarında tedavi amacıyla hastaneye gidip gelmiş olan kanser hastaları ve diğer ağır hastalarında bulunduğu, çok sayıda mahpusun covide yakalandığını ve bunlardan 18 kişinin, hastanede tedavi edildiğini raporlamıştık. Bu kez Antalya E Tipi cezaevinde, karantina koğuşuna 76 mahpusun konulmuş olduğunu tespit ettik.

Diğer hapishanelerde, karantina koğuşu uygulamasında, amaca uygun düzenlemeye gidilip gidilmediğini henüz öğrenemedik.

Pandemi nedeniyle, ağır hasta mahpusların tedavileri dahi yapılamamaktadır. Mahpusların hastane sevki ya ertelenmekte ya da karantina koğuşlarında kalmamak için, mahpuslar kendileri hastaneye gitmek istememektedirler.

Ağır hasta mahpusların çoğuna, sağlık durumlarına uygun tutulma koşulları sağlanamamaktadır. Hapishanelerdeki revir koğuşları, diyaliz hastası, organ nakli olmuş vb. ağır hastalarla doludur.

Hapishanelerin koşulları, sağlık hizmetlerinin organizasyon kapasitesi, böylesi bir salgında, mahpusların yaşam ve sağlık hakkının gözetilmesini sağlamaya uygun değildir. Bu nedenle,  bir cezalandırma aracına dönüşen yaygın tutuklamalara son verilmesinin  ve  yeni bir infaz düzenlemesi ile hapishanelerin boşaltılmasının, acil bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz.

Ağır pandemi koşullarında hijyenin önemi ortadayken, Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda, mahpuslara su kotası uygulanmaya başlanmıştır. Haftada 2 gün 60’ar litre sıcak su ile, mahpusların banyo ve çamaşır yıkama ihtiyaçlarını gidermesi beklenmekte, günlük 150 litre soğuk su ile, bulaşık, koğuş temizliği, tuvalet ve kişisel hijyenin sağlanması düşünülmektedir.

Mahpusların vücut direncini düşürmeye yol açan, yemeklerin besin değerlerinin düşüklüğü ve azlığı diğer önemli bir yakınma konusu durumundadır.

İfade özgürlüğü kapsamında kalan açlık grevi yöntemiyle pasif bir hak arama yoluna başvuran mahpusların, keyfi disiplin cezalarına çarptırıldığı, kitap ve gazetelere, dergilere ulaşmanın hukuk dışı bir şekilde engellenerek, mahpusların bilgi edinme hakkının, mektuplar iletilmeyerek, iletişim hakkının engellendiği gözlemlenmiştir.

Görevleri, mahpusların insan haklarına ve insan onuruna uygun bir şekilde ve kişi hak ve özgürlüklerini, sağlık ve yaşam haklarını  koruyarak,  tutulma koşullarını sağlamak olan, hapishane müdür ve yetkilileri, sorunların çözümü için mahpusların görüşme taleplerine karşılık vermemektedirler.

Hapishanelerde, yeni tutuklanan mahpusların çıplak aramaya maruz bırakıldıkları da tespit edilmiştir.

Kamuoyunu, hapishanelerdeki hak ihlallerine karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz.

                                                                              İHD Antalya Şubesi Hukuk Komisyonu

Hukuk komisyonumuzca hazırlanmış raporun tamamını okumak için: http://www.ihd-antalya.org/antalya-cezaevleri-insan-haklari-ihlalleri-tespit-ve-degerlendirme-raporu/