AĞIR HASTA MAHPUS AYŞE ÖZDOĞAN SERBEST BIRAKILSIN!

117

Tedavi hakkına erişim için serbest bırakılması gereken yüzlerce ağır hasta mahpus hapishanelerde yaşam mücadelesi verirken, yetkililer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin 05 Mart 2013 tarihinde verdiği Gülay Çetin/ Türkiye kararını görmezden gelmeye devam ediyor.

Tutuklu ve hükümlülerin ağır hastalık nedeniyle serbest bırakılması ve var olan haklardan eşit bir şekilde yararlanmalarına dikkat çeken kararda, aksi tutumun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) işkence yasağını düzenleyen 3. ve ayrımcılık yasağını düzenleyen ve 14. maddelerinin ihlali olduğu belirtilmiştir. AİHM ayrıca Hükümete, Adli Tıp Kurumu’nun yeniden yapılandırılarak prosedürlerin basitleştirilmesi gerekliliği noktasında uyarılarda bulunmuştur.

Yetkilileri; Türkiye için bağlayıcı olan bu kararın uygulanması konusunda uyarıyor, mahpusların tedaviye erişim, hekim seçme, bağımsız uzmanlardan rapor talep etme haklarına erişimlerinin sağlanması, sağlık ve yaşam haklarının korunması için gereken düzenlemelerin zaman geçirilmeksizin yapılmasını istiyoruz.

F Oturmasında bu hafta, ağır hasta mahpus Ayşe Özdoğan’ın durumunu sizlerle paylaşıyoruz.

4. Evre Maksiller Sinüs kanseri olan Ayşe Özdoğan, halen Antalya Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulmaktadır.

Kanser teşhisi ile bir hafta sonra ameliyat olacağına dair raporlar mahkemeye sunulmuş olmasına rağmen 14 Aralık 2019 tarihinde yapılan karar duruşmasında tutuklanan Ayşe Özdoğan, yapılan itiraz üzerine ve sağlık durumu gözetilerek 26 Aralık 2019 tarihinde serbest bırakılmıştır. Serbest bırakıldıktan bir hafta sonra ameliyat olmuş, tedavisi ve bakımı ailesinin özeni ve desteği ile devam etmiş olmasına rağmen hastalığı ilerlemiş, Özdoğan tek başına kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelmiştir.

Verilen hükmün Temmuz 2021 ‘de kesinleşmesi üzerine hükümlü durumuna gelen Özdoğan hakkında avukatları derhal infaz ertelemesi talebinde bulunmuş ancak bu talep reddedilmiş ve Özdoğan 2 Ekim 2021 tarihinde tutuklanarak Denizli T Tipi Hapishanesine konulmuştur. Burada, hastalığı nedeniyle yiyemediği halde acılı ve baharatlı yemekler verilmiş, bu nedenle 1 haftada sadece 3 öğün yemek yiyebilmiştir.

8 Ekim’de, Denizli’deki hastanelerin tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle, Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki uygun görülmüş ve Antalya Döşemealtı L Tipi hapishanesine gönderilmiştir. 25 gündür karantina koğuşunda tutulmaktadır.

Hastalığın son evresinde bulunan Özdoğan; halsizlik, tansiyon düşmesi, sürekli baş dönmesi, ayakta dengede kalamama, uykusuzluk, aşırı üşüme, yaygın ağrı, yiyeceklerin genizden buruna kaçması gibi ciddi sorunlar yaşamakta, ihtiyaçları yanında bulunan mahpuslarca karşılanmaktadır.

Yapılan son görüşmede kardeşi ; “Avukatlarımızın infaz erteleme talebi reddedilmişti. Cumhuriyet savcısının girişimi ile Ayşe yeniden Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. 27 Ekim 2021 tarihinde, Adli Tıp Kurumu hastalığın ilerlediği yönünde rapor verdi. Sonra, Antalya Akdeniz Üniversitesi hastanesi “mahkum” koğuşunun“ gerekli ve uygun olduğu koşulda” refakatçi alabileceği ve buna konseyin karar vereceği belirtilerek derhal hastaneye kaldırılmıştır. Ancak tek başına ihtiyaçlarını karşılayamayan Ayşe, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi konsey kararı gelinceye kadar refakatsiz bekleyemeyeceğini söyleyerek yatışı kabul etmemiş ve hapishaneye geri götürülmüştür. Şimdi konsey kararını beklemekte ve sonuç olarak gerekli tedaviyi alamamaktadır.” Demiştir.

Sıvı ve diyet gıda tüketmesi, hijyenik ve konforlu bir ortamda yaşaması, yeterli bakım ve tedavi sağlanması gereken Özdoğan’ın hapishanede geçirdiği her dakika, hastalığını ve hastalığa bağlı şikayetlerini hızla artırmakta, onu ölüme yaklaştırmaktadır. Diğer ebeveyni de tutuklu 8 yaşında bir çocuğu olan Özdoğan hakkında infaz ertelemesi kararı verilerek yaşam süresinin ve çocuğu ile geçireceği sürenin uzatılabilmesi mümkün görünmektedir.

İnsan hakları savunucuları olarak bir kez daha; ağır hasta mahpus Ayşe Özdağan ve tüm ağır hasta, engelli, yaşlı ve çocuklu kadın mahpusların, sağlık ve yaşam haklarının korunması için serbest bırakılmalarını istiyor, kamuoyunu duyarlılığa, yetkilileri göreve çağırıyoruz.


-AYŞE ÖZDOĞAN SERBEST BIRAKILSIN!
-HASTA MAHPUSLAR SERBEST BIRAKILSIN!
-TEDAVİ HAKTIR ENGELLENEMEZ!
-İNSAN HAKLARIYLA İNSANDIR!


İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ
HAPİSHANE KOMİSYONU