1. Milletvekilleri İçin El Kitabı;  Çocukların Cinsel Sömürü Ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Avrupa Konseyi yayını, UÇM tarafından Türkçe’ye adapte edilmiştir.)
 2. Eylem ve Örnek Uygulamalar Derlemesi (2011-2013); Beşte Bir Kampanyasına Katkı için Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Parlamenterler İrtibat Ağı tarafından derlenmiştir. (Avrupa Konseyi yayını, UÇM tarafından Türkçe’ye adapte edilmiştir.)
 3. Cinsel Şiddeti Önlemek için Hukuki ve Sosyal Hizmetler Politika Notu (UÇM tarafından hazırlanmıştır.)
 4. Kentler ve Bölgeler El Kitabı; Çocuklara Yönelik Cinsel Şiddeti Durdurmak için Bir Anlaşma (Avrupa Konseyi yayını, UÇM tarafından Türkçe’ye adapte edilmiştir.)
 5. Karanlığa Işık Tutmak; Türkiye’de Çocuğa karşı Cinsel Sömürü ve İstismarı – Son 12 Yılda Yayınlanan Araştırmaların Sistematik Değerlendirilmesi (UÇM tarafından hazırlanmıştır.)
 6. Türkiye’de Çocuğa karşı Cinsel Sömürü ve İstismar Bilgi Notu (UÇM tarafından hazırlanmıştır.)
 7. Kiko ve El Çocuk Kitabı (Avrupa Konseyi yayını, UÇM tarafından Türkçe’ye adapte edilmiştir.)
 8. Kiko ve El Çocuk Kitabı için kısa klavuz (Avrupa Konseyi yayını, UÇM tarafından Türkçe’ye adapte edilmiştir.)
 9. Kampanya Tanıtım Broşürü (UÇM tarafından hazırlanmıştır.)
 10. İç Çamaşırı Kuralı Klavuzu (Avrupa Konseyi yayını, UÇM tarafından Türkçe’ye adapte edilmiştir.)
 11. Dört Farklı "Kiko ve El" Posteri (Avrupa Konseyi yayını, UÇM tarafından Türkçe’ye adapte edilmiştir.)
 12. Dört Farklı "Kiko ve El" Kartpostalı (Avrupa Konseyi yayını, UÇM tarafından Türkçe’ye adapte edilmiştir.)
 13. Çocukların Cinsel Sömürü Ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Broşürü (Avrupa Konseyi yayını, UÇM tarafından Türkçe’ye adapte edilmiştir.)
 14. Kentler ve Bölgeler; Çocuklara Yönelik Cinsel Şiddeti Durdurmak için Bir Anlaşma Broşürü (Avrupa Konseyi yayını, UÇM tarafından Türkçe’ye adapte edilmiştir.)
 15. Sanal Ortamda İşlenen Suçlara İlişkin İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Broşürü (UÇM tarafından hazırlanmıştır.)
 16. İnsan Ticaretine Karşı Eyleme İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Broşürü (UÇM tarafından hazırlanmıştır.)

http://www.icc.org.tr/icerik.php?id=25&kid=114