Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) işkence ve ağır insan hakları ihlallerinin son bulması için mücadele etmekte, bu türden yaşantıların etkilerine yönelik bireysel ve toplumsal onarım süreçlerine katkı sunmayı hedefleyen çalışmalar yürütmektedir. İşkence ve ağır hak ihlalleri gibi toplumsal şiddetin farklı biçimleri (ayrımcılık, cinsel şiddet, çocuk istismarı, zorunlu göç ve mültecilik, vb.), bireylerin ruhsal dünyalarında önemli izler ve etkiler bırakabilmekte, bu izler ve etkiler farklı gruplara ve kuşaklara bulaşmakta, doğrudan ya da dolaylı yollarla tüm toplum ruhsallığına sinmektedir. Bu bağlamda, toplumsal şiddet karşısında bireysel tedaviler yanında bireysel ve toplumsal travmanın etkilerinin paylaşılması için ortak alanlar yaratılmasının ve deneyimlerin birlikte zihinselleştirilmesinin iyileştirici niteliğini önemsiyoruz.

İşte bu tür bir alan yaratabilmek amacıyla, 26-27 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da TİHV Ruhsal Travma Sempozyumu‘nu düzenliyoruz. Bu yıl ana teması Travma İçinde Çocuk Olmak olacak olan sempozyumda, toplumsal şiddetin farklı biçimlerini ve yarattığı ruhsal etkileri, bu etkilerle nasıl çalışılabileceği ile bireysel ve toplumsal onarım süreçlerine nasıl katkı sunulabileceğini -özellikle çocuklara ve çocukluğa odaklanarak- ele almaya çalışacağız. Bitmeyen toplumsal şiddetin ve travmatik durumların yaşandığı bu topraklarda çocuklar dünya ve toplumla kendine özgü biçimde ilişkilenmekte, bu ilişkilenme içinde gelişmekte, büyümekte ve ruhsal kapasiteleri biçimlenmektedir. Travmalar içinde çocuk olmak, çocuklara, çocukluğa ve dolayısıyla toplumsal travmanın ve şiddetin kuşaklararası ve kuşaklarötesi aktarımına dair önemli tartışmaları gündeme getirmektedir.

Yurtdışından ve Türkiye’den klinisyenlerin ve biliminsanlarının konuşmacı olarak katılacağı, farklı psikoterapi yönelimleriyle özel bazı durumlardaki sosyal çalışma yaklaşımlarına biraz daha yakından bakılacağı çeşitli atölyelerin yer alacağı sempozyuma özellikle toplumsal travmanın etkilediği çocuklarla temas halinde olan klinisyenler, kamu ve sivil toplum kurumlarında çalışan genç meslektaşlarımız başta olmak üzere tüm ilgi duyanları bekliyoruz.

Kayıt Bilgileri: Etkinlik ücretsizdir. Katılım için ön kayıt gerekmektedir. Kayıt için şu adrese mesleki durumunuzu bildirir bir yazıyla başvurunuz: tihvruhsaltravmasempozyumu@gmail.com

PROGRAM

26 Ekim Cumartesi

08.30-09.00 Kayıt

09.00-9.30 Açılış

09.30-11.30 Konferans

Liselotte Grünbaum Kompleks Travma İçeren Ailesel Bir Bağlamda Psikodinamik Çocuk ve Ergen Danışmanlığını ve Psikoterapisini Düşünmek

Moderatör Perge Akgün

11.30-12.00 Ara

12.00-13.30  İkili Konferans

Travmatik Etkilerin Farklı Ortam ve Durumlarda Görünümleri

Sezai Halifeoğlu Bir Travma Olarak Eğitim

Elif Akdağ Göçek Göç ve Okul

Moderatör İlker Özyıldırım

13.30-14.30 Yemek arası

14.30-17.00 Olgu Tartışması

Olgu sunan Deniz Akyıl

Tartışmacı Liselotte Grünbaum

Moderatör Şebnem Kuşçu Orhan

17.30-19.00 Forum

Psikososyal Dayanışma: Geçmiş ve Gelecek 

Moderatörler Baran Gürsel – Didem  Doğan

27 Ekim Pazar

09.30-11.00 Atölye Çalışması 

Liselotte Grünbaum Niteliksel Olgu Dökümantasyonu: Merkezi Temalar, Dönüm Noktaları ve Değişim

Moderatör Pınar Önen

11.00-11.30 Ara

11.30-13.00 Panel

Toplumsal Travma, Toplumsal Hafıza ve Onarım

Tanıl Bora Toplumsal Travma, Hatırlamak ve Unutmak

Şebnem Korur Fincancı Hak Mücadelesi ve Onarım

Moderatör Türkcan Baykal

13.00-14.00 Yemek arası

14.00-17.30 Çalışma Grupları

Salon A

Funda Akkapulu Travmaya Maruz Kalan Çocuk ve Ailesiyle Psikanalitik Klinik Çalışma

Olgu sunumu Rozerin Yıldırım

Moderatör Tuğba Kocaefe

Salon B

Dilek Karabenk Kurum Bakımında Çocukluk, İstismar Kavramı ve Sosyal Çalışma

Suzan Oktay Erol Arafta Çocuk Olmak: Mülteci Çocuklarla Sosyal Çalışma

Moderatör Neşe Şahin Taşğın

Salon C

Ezgi İçöz Özgür Dışavurumcu Sanat Terapisi ve Psikososyal Destekteki Rolü

Moderatör Banu Aslantaş Ertekin

17.30-18.00 Kapanış

(Sunumların İngilizce olduğu oturumlarda Türkçeye ardıl çeviri yapılacaktır.

Olgu tartışması, atölye çalışması ve çalışma grupları sadece klinisyenlerin katılımına açıktır.)

KONUŞMACILAR

Lisolette Grünbaum: Klinik Psikolog, Doçent Dr. Halen Kopenhag’da serbest çalışmakta ve Aalborg Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmektedir. Danimarka Psikoloji Derneği‘nin (DPF) çocuk ve ergen psikanalitik psikoterapistlerine yönelik eğitim programında eğitmen ve süpervizördür. Avrupa Psikanalitik Psikoterapi Federasyonu (EFPP) üyesidir ve federasyonun çocuk ve ergen bölümünün eski koordinatörüdür. Başta Danish Instutute Against Torture kapsamında olmak üzere erken dönem ihmale uğramış ve kompleks travmatizasyonun etkilerinden muzdarip çocuklar ve ergenler ile klinik çalışmalar yürütmüştür ve ilgili konularda çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.

Sezai Halifeoğlu: Psikanalist. PSİKE İstanbul (IPA) ve Psikanaliz Defterleri dergisi yayın kurulu üyesidir.

Elif Akdağ Göcek: Klinik Psikolog, Dr. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı, Çocuk/Ergen Alt-dal Programı Direktörü ve Türkiye Bebek Ruh Sağlığı Derneği başkanıdır. Toronto Üniversitesi’nde “Okul ve Çocuk Klinik Psikolojisi” alanında doktorasını tamamlamış ve Toronto Psychoanalytic Society & Institute – Bebek Ruh Sağlığı Eğitim Programı’nda danışmanlık yapmıştır.

Deniz Akyıl: Uzman Psikolog. İstanbul Çocuk Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği (İÇEPPD) üyesidir. Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nda (TİHV) ve Çocuk ve Aile Rehberliği Derneği’nde (Çare-Der) çocuk ve ergenlerle çalışmaktadır.

Tanıl Bora: Yazar. Birikim Dergisi Yayın koordinatörüdür.

Şebnem Korur Fincancı: Adli Tıp Uzmanı, İnsan Hakları Aktivisti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) başkanıdır.

Funda Akkapulu: Klinik Psikolog, Psikanalist. İstanbul Psikanaliz Derneği üyesidir. İstanbul Çocuk Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği (İÇEPPD) kurucu üyesidir ve eğitim komitesindedir. Özel pratiğinde çocuk, ergen ve yetişkinlerle uzun yıllardır çalışmaktadır.

Rozerin Yıldırım: Psikolog. Diyarbakır Bağlar Belediyesi’nde kadın ve çocuklarla çalışmaktadır. TİHV gönüllüsüdür ve Mezopotamya Psikologları (Der-Mez) üyesi ve dönem eş sözcüsüdür. Travma, şiddet ile mücadele alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Dilek Karabenk: Sosyal Hizmet Uzmanı. 2011-2019 yılları arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı farklı kuruluşlarda görev yapmış olup halen Kadıköy Belediyesi’nde çalışmaktadır. Birincil çalışma alanı, hak temelli perspektif ile ihmal ve istismara maruz bırakılmış çocuklar ve kadınların insan hakları alanıdır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet ABD’de doktorasını sürdürmektedir.

Suzan Oktay Erol: Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikodramatist. SHÇEK Sultanbeyli Toplum Merkezi’nde ve ardından 2006-2019 arasında sokakta yaşayan çocuklar ve refakatsiz sığınmacı çocuklarla çalışmıştır. Halen Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Anabilim Dalı’nda “Erişkinliğe Geçiş Sürecinde Sığınmacı Gençler ve Grup Hakları” konusunda yüksek lisans tezini hazırlamaktadır ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü’nde görev yapmaktadır.

Ezgi İçöz Özgür: Uzman Psikolog, Sanat Terapisti. International Expressive Art Therapy Association üyesidir. California Institute of Integral Studies’te Counselling Psychology, Expressive Arts Therapy bölümünü bitirmiş, ABD ve Türkiye’de çeşitli dernek, hastane ve özel kliniklerde sanat terapisti olarak farklı gruplarla çalışmıştır. Fethiye’de doğada sanat terapisi grupları yaptığı Sevgi Çemberleri adlı projeyi sürdürmektedir.