Başlık

Cezasızlıkla Mücadele El Kitabı

Yazar

Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak

Katkıda Bulunanlar: Gülden Koçoğlu, Çağla Erdoğan

Yayıncı

İnsan Hakları Ortak Platformu

Tarih: Mart 2016

Açıklama

Kerem Altıparmak tarafından “Cezasızlıktan Hesap Verebilirliğe: Sivil Toplum Örgütlerinin İzleme ve Müdahale Kapasitelerinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında İHOP için hazırlanan bu yayın, 3 bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde, çeşitli referans metinlerden hareketle cezasızlık kavramı tanımlanmış ve giderim araçlarına yer verilmiştir. İkinci bölümde, uluslararası ceza hukuku ve insan hakları hukukundan kaynaklanan ceza yükümlülükleri ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise, cezasızlık olgusunun kapsamı, referans metinlerde yer alan cezasızlığın söz konusu olduğu insan hakları ihlalleri ve AİHM’in cezasızlığa vurgu yaptığı ihlaller esas alınarak saptanmaya çalışılmıştır.