Telefon: (+90) 242 999 14 59|antalya@ihd.org.tr

Çeviri: BM Barış Hakkı Bildirgeleri

2020-02-15T06:47:04+00:00Categories: İnsan Hakları Belgeleri|

35. Oturum 6-23 Haziran 2017 Gündem Maddesi 3 İnsan Hakları Konseyi tarafından 22 Haziran 2017 tarihinde kabul edilen karar 35/4. Barış Hakkının Desteklenmesi  İnsan Hakları Konseyi, Başta İnsan Hakları Konseyi’nin 32/28 sayılı, 1 Temmuz 2016 tarihli kararı olmak üzere; Genel Kurul, İnsan Hakları Komisyonu ve İnsan Hakları Konseyi tarafından kabul edilen, tüm insan haklarının herkesçe eksiksiz [...]

Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü

2019-07-22T05:44:53+00:00Categories: Bilgilendirme, İnsan Hakları Belgeleri|

Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü (The Rome Statute of the International Criminal Court), 15 Haziran 1998 ve 17 Temmuz 1998 tarihleri arasında Roma’da toplanan Birleşmiş Milletler Konferansında kararlaştırılmıştır. Roma Statüsünü oluşturan anlaşma için yapılan oylamada 160 oy kullanılmış; 120 kabul, 21 çekimser, 7 karşı oy verilmiş ve statü oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Anlaşma, Uluslararası [...]

BM Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararası Sözleşmesi

2019-07-20T05:27:45+00:00Categories: Bilgilendirme, Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar, İnsan Hakları Belgeleri|

Türkiye, insan hakları ve demokratikleşme konusunda evrensel normları belirleyen en önemli uluslararası belgelerden biri olarak kabul edilen “Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi”ni 15 Ağustos 2000 tarihinde imzaladı. Bugüne kadar BM üyesi 188 ülkeden 144’ünün imzaladığı sözleşme, 4 Haziran 2003 tarihinde TBMM’de onaylandı, 17 Haziran 2003 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onandıktan sonra Resmi [...]

BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi

2019-07-20T05:21:49+00:00Categories: Bilgilendirme, İnsan Hakları Belgeleri|

Evrensel Olarak Tanınan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesinde Toplumsal Kuruluşların (Organların), Grupların ve Bireylerin Hakları ve Sorumlulukları Üzerine Bildirge BM İnsan Hakları Komisyonunun 3 Nisan 1998 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Evrensel Olarak Tanınan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesinde Toplumsal Kuruluşların (Organların), Grupların ve Bireylerin Hakları ve Sorumlulukları Üzerine Bildirge BM [...]

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme

2019-07-20T05:17:06+00:00Categories: Azınlık Hakları, Bilgilendirme, İnsan Hakları Belgeleri, Mülteci Hakları|

Kanun No. 4750 Kabul Tarihi : 3.4.2002 Resmi Gazete Tarihi: 9.04.2002 MADDE 1.- 13 Ekim 1972 tarihinde New York’ta imzalanan “Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme”nin ilişik beyanların yapılması ve çekincenin konulması suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. [...]

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

2019-07-20T05:08:27+00:00Categories: Bilgilendirme, İnsan Hakları Belgeleri|

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ Kabul Tarihi: 4 Kasım 1950 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 3 Eylül 1953 (11 Numaralı Protokol sonrasında AİHS’nin yürürlükteki son metni) Genel Kurul: Avrupa Konseyi üyesi imzacı hükümetler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilen Evrensel İnsan Hakları Bildirisi’ni; Bu Bildiri’nin, ilan ettiği hakların evrensel düzlemde [...]

MINNESOTA PROTOKOLÜ

2019-07-20T04:43:01+00:00Categories: Bilgilendirme, İnsan Hakları Belgeleri, İşkenceye Karşı Uluslararası Belgeler|

  Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı, Keyfi ve Yargısız İnfazların Önlenmesine ve Soruşturulmasına İlişkin El Kılavuzu SUNUŞ 21 yüzyıla girdiğimiz bu çağda, halen savaş, işgal, hastalık, açlık, işkence ve diğer insanlık dışı olayların; sistemli ve yoğun bir şekilde sürüyor olması, insan haklarının artık yazılı metinlerden çıkarak insanlığa mal olması için; daha çok ama çok emek ve [...]

İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE GAYRI İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ

2019-07-20T04:43:44+00:00Categories: Bilgilendirme, İnsan Hakları Belgeleri, İşkenceye Karşı Uluslararası Belgeler|

10 Aralık 1984 Bu Sözleşmeye Taraf olan Devletler; Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen ilkelere uygun olarak insanlık aleminin tüm mensuplarının eşit ve vazgeçilmez haklarının tanınmasının, dünyada hürriyetin, adaletin ve barışın temelini oluşturduğunu düşünerek, Bu hakların, kişinin haysiyetine bağlı olarak meydana geldiğini kabul ederek, Devletlerin Birleşmiş Milletler Antlaşması ve özellikle 55'inci madde gereğince İnsan Hakları ve [...]

15. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2018 Nihai Rapor ve Sonuç Bildirgesi

2019-07-20T04:44:40+00:00Categories: Bilgilendirme, İnsan Hakları Belgeleri, Konferans|

Bugün ülkede var olan siyasal, ekonomik ve kültürel krizden çıkabilmenin tek yolu, insan haklarını demokrasinin koşulu, sınırı ve içeriği olarak gören bir demokratik siyaseti genişletme mücadelesidir. Çünkü bugün insanların haklara sahip olduğunda ısrar etmek bile bir direnç alanı yaratmaktadır ve insan hakları mücadelesinin siyasal karakteri kendisini her zamankinden daha fazla duyurmaktadır... 70 yıl önce kabul [...]

16 Ağustos 2015 – 1 Temmuz 2019 Tarihleri Arasında İlan Edilen Sokağa Çıkma Yasakları

2019-07-20T04:45:27+00:00Categories: Bilgilendirme, Demokrasi ve İnsan Hakları, İnsan Hakları, İnsan Hakları Belgeleri, Özel Raporlar|

TİHV Dokümantasyon Merkezi Verilerine Göre 16 AĞUSTOS 2015 İLE 1 Temmuz 2019 TARİHLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI İLANLARI Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi verilerine göre, sokağa çıkma yasaklarının süresiz(sona erdirileceği tarihin ucu açık bırakılarak) ve/veya gün boyu (24 saat sürmesi öngörülür biçimde)uygulanmaya başlandığı ilk tarih olan 16 Ağustos 2015’ten 1 Temmuz 2019 tarihine kadar geçen süre içerisinde toplam 11 il ve [...]

Son Yazılar

Kategoriler

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.