İHD İlkeleri

İnsan Hakları Derneği, 1. Hükümet dışı, gönüllü bir insan hakları kuruluşudur. 2. Devletlerden, hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsız bir örgüttür. 3. İnsan haklarının evrenselliğini ve bölünmezliğini savunmaktadır. 4. Irk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve benzeri nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eder 5. Her koşulda ve dünyanın her yerinde ölüm cezasına karşıdır. 6. Her yerde ve her koşulda, kime yapılırsa yapılsın işkenceye...