TÜZÜK

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD) TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ a) Derneğin adı “İnsan Hakları Derneği’dir, kısa adı “İHD”dir. b) Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır.A MADDE 2- DERNEĞİN AMAÇ VE İLKELERİ: A) DERNEĞİN AMACI Derneğin tek ve belirli amacı, “insan hak ve özgürlükleri” konusunda çalışmalar yapmaktır. B) DERNEĞİN İLKELERİ İnsan Hakları Derneği, 1. Hükümet dışı, gönüllü bir insan hakları kuruluşudur. 2. Devletlerden, hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsız bir örgüttür. 3....

TÜZÜK

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD) TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ a) Derneğin adı "İnsan Hakları Derneği"dir, kısa adı "İHD"dir. b) Derneğin Genel Merkezi Ankara'dadır. MADDE 2- DERNEĞİN AMAÇ VE İLKELERİ A) DERNEĞİN AMACIDerneğin tek ve belirli amacı, "insan hak ve özgürlükleri" konusunda çalışmalar yapmaktır. B) DERNEĞİN İLKELERİ İnsan Hakları Derneği, 1- Hükümet dışı, gönüllü bir insan hakları kuruluşudur. 2- Devletlerden, hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsız bir örgüttür. 3-...