Üyelik Koşulları

ÜYELİK, GİRME, ÇIKMA, ÇIKARILMA VE ÜYELİĞİN DÜŞMESİDERNEK ÜYELİĞİDernekler Yasasının öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve budoğrultuda çalışmayı kabul etmiş kişiler derneğe üye olabilir. Ancak çok eşli olanların üyelik taleplerireddedilir. MYK, insan hakları mücadelesine yaptığı katkılardan dolayı gerekli gördüğü kişilere derneğin Onurüyeliğini verebilir. Onur üyeleri Genel Kurul toplantılarına katılabilir ve görüş açıklayabilirler, ancak oykullanma ve dernek organlarına seçilme...

TÜZÜK

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD) TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ a) Derneğin adı “İnsan Hakları Derneği’dir, kısa adı “İHD”dir. b) Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır.A MADDE 2- DERNEĞİN AMAÇ VE İLKELERİ: A) DERNEĞİN AMACI Derneğin tek ve belirli amacı, “insan hak ve özgürlükleri” konusunda çalışmalar yapmaktır. B) DERNEĞİN İLKELERİ İnsan Hakları Derneği, 1. Hükümet dışı, gönüllü bir insan hakları kuruluşudur. 2. Devletlerden, hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsız bir örgüttür. 3....

Hakkımızda

İnsan Hakları Derneği, 17 Temmuz 1986 tarihinde, aralarında tutuklu-hükümlü yakınları, yazar-gazeteci, hekim, hukukçu, mimar- mühendis ve akademisyenlerin yer aldığı çeşitli meslek gruplarına mensup 98 insan hakları savunucusu tarafından kuruldu. Kurucular, 12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbenin ardından siyasi parti, dernek ve sendikaların kapatılması, başta anayasa olmak üzere temel hak ve özgürlüklerle ilgili yasaların iptal edilmesi, toplum üzerindeki baskıcı-otoriter uygulamaların yoğunlaşması...

İltica Hakkı’na İlkesel Bakış

1. İltica hakkı, kişinin bedensel ve zihinsel bütünlüğüyle ilgili temel bir haktır; temel haklar sisteminin bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir. Uluslararası koruma ve devletlerin koruma rejimleri, insan haklarının dünyanın her yerinde, her koşulda bütün kişiler için korunması anlayışına dayanmalıdır.  2. Mülteci, temel hakları yurttaşı olduğu devlet tarafından korunmayan; bu devletin sınırlarının dışında bulunan ve ülkesine dönmesi halinde temel haklarının devlet görevlileri ya...

YAYA HAKLARI BİLDİRGESİ*

Biz yayalar, kent nüfusunun büyük çoğunluğunu meydana getiren ve toplumun her kesiminden gelen bir kitleyiz. Bebekler, çocuklar, çocuklular, hamileler, yaşlılar dahil, her yaştan insandan, çeşitli sakatlıkları olanlardan, herhangi bir biçimde yük taşıyanlardan oluşan bir topluluğuz. İNSANA VE ÇEVREYE DOST ULAŞIMI Yayalık, diğer insanlara ve çevreye hiçbir zarar vermeyen, insanın kendi sağlığına da katkıda bulunan bir ulaşım biçimidir. İnsanın kendi enerjisi dışında...

ÇEVRE HAKKI TUTUM BELGESİ

1. Çevre hakkı, temel haklar sisteminin bütünlüğü içinde değerlendirmelidir. Ulusal ve uluslararası çevre hukuku ve politikaları; çevrenin dünyanın her yerinde ve her koşulda korunması anlayışına dayanmalıdır. 2. Dünya, insanlığın ortak varlığıdır. Bugün, canlıların yaşam alanlarında fiziksel tahribat açısından onarılmaz yaralar açılmıştır. Dünya ülkeleri ve çevre organizasyonları; ülkelerin çevre tahribatında taraftır. Bu müdahale meşrudur, sorumluluk koşulsuz ve mutlaktır. 3. Çevre, ekolojik toplum gerçeği ve talebi...

Mülteci Hakları Koordinasyonu, Geri Göndermeme İlkesi Hakkında Tutum Belgesi Yayınladı

Son dönemde hükümet yetkililerinin açıklamaları ile yaşananlar sonrasında Mülteci Hakları Koordinasyonu , 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair 03.10.2016 tarih 676 sayılı KHK ile 01.02.2018 tarih 7070 sayılı Kanun değişikliği hakkında ve “Geri Göndermeme İlkesi” tutum belgesi yayınladı. Belge ile Anayasa Mahkemesi’nin tespiti doğrultusunda, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun lafzına,...

TÜZÜK

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD) TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ a) Derneğin adı "İnsan Hakları Derneği"dir, kısa adı "İHD"dir. b) Derneğin Genel Merkezi Ankara'dadır. MADDE 2- DERNEĞİN AMAÇ VE İLKELERİ A) DERNEĞİN AMACIDerneğin tek ve belirli amacı, "insan hak ve özgürlükleri" konusunda çalışmalar yapmaktır. B) DERNEĞİN İLKELERİ İnsan Hakları Derneği, 1- Hükümet dışı, gönüllü bir insan hakları kuruluşudur. 2- Devletlerden, hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsız bir örgüttür. 3-...

Hakkımızda

İnsan Hakları Derneği, 17 Temmuz 1986 tarihinde, aralarında tutuklu-hükümlü yakınları, yazar-gazeteci, hekim, hukukçu, mimar- mühendis ve akademisyenlerin yer aldığı çeşitli meslek gruplarına mensup 98 insan hakları savunucusu tarafından kuruldu. Kurucular, 12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbenin ardından siyasi parti, dernek ve sendikaların kapatılması, başta anayasa olmak üzere temel hak ve özgürlüklerle ilgili yasaların iptal edilmesi, toplum üzerindeki baskıcı-otoriter uygulamaların yoğunlaşması...