Antalya Cezaevlerindeki İhlallerle ilgili basın açıklaması

BASINA VE KAMUOYUNA Değerli Basın Emekçileri, Bugün sizleri, geçtiğimiz ay Antalya il merkezinde bulunan hapishaneler ve Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tespit edebildiğimiz hak ihlallerine ilişkin hazırladığımız raporu paylaşmak için davet etmiş bulunuyoruz. Raporda ayrıntılarını bulabileceğiniz gibi, covid-19 salgını nedeniyle, mahpuslar yaşamsal risklerle karşı karşıyadırlar. Karantina koğuşu adı altında yapılan uygulamada,  duruşma, olağan sağlık sevkleri vb nedenlerle, dışarıyla teması olmuş mahpuslarla, yeni...

Hapishanelerdeki Ölümlere Son Verilsin, Yaşam Hakkı Korunsun

Yaşam hakkı kutsaldır ve en temel haktır. İnsan yaşamının korunması, onun hem bedeninin hem de psikolojisinin korunması şeklinde gerçekleşmek zorundadır. Bu nedenle yaşam hakkı mutlak olarak koruma altındadır. Anayasa m.17/1, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. maddesi ve Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 6. Maddesi yaşamın korunmasını hükme bağlar. Kişinin varlığını bedensel ve psikolojik olarak sağlıklı bir bütünlük içinde devam...

İyi Hekimlik Yargılanamaz ve Mahkûm Edilemez!

BASIN AÇIKLAMASI 16.11.2020 TİHV Cizre Referans Merkezi başvuru hekimimiz ve Şırnak Tabip Odası başkanı Dr. Serdar Küni’nin 19 Ekim 2016 tarihinde “örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişileri tedavi ettiği ve örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklanması ile başlayan süreç bugün yeni bir aşamaya geldi. Türkiye ve yurt dışından tıp ve insan hakları örgütlerinden gözlemcilerin yakından izlediği bu dava sürecinde, önce Şırnak 2....