2001 yılından bu yana her yıl 20 Haziran’da mültecilerin yaşadığı sorunları, hak ihlallerini görünür kılmak ve temel bir hak olan sığınma hakkının gerçekleşmesi ve korunmasına yönelik duyarlılık sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ve her yıl ortak evimiz olan dünyada çatışmalar, zulüm, yoksulluk, siyasi düşünceler veya toplumsal cinsiyet temelli şiddet nedeniyle yerinden edilen insan sayısı artıyor. İnsanların hayatlarını ve özgürlüklerini tehdit eden, göçe yönelten başlıca nedenlerden olan savaş, çatışmalar, açlık ve yoksulluk artarken insanca yaşama yönelik politikalar zayıflamaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) 2019 Küresel Eğilimler1 raporuna göre 2019 yılı sonu itibarıyla 79,5 milyon insan yerlerinden edildi ve daha önce toplamda bu kadar yüksek bir sayı görülmemişti. Zorla yerinden edilme olayları artık dünyadaki insanların %1’inden fazlasını etkilerken, gönüllü, güvenli ve insan onuruna yakışır şartlarda evlerine dönebilenlerin sayısı ise bu rakamların çok gerisinde. Yakın zamanda mültecilerin insan haklarına uygun kalıcı çözüme ulaşabilmelerine dair umutların da giderek azaldığını ortaya koyan rapor çatışma, zulüm nedeniyle yerinden edilen milyonlarca mültecinin temel insan haklarına erişebilmesi ve korunabilmesi için tüm ülkelere daha fazla sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulunuyor. Bu çağrıyı aslında uzun yıllardır hak savunucuları olarak dile getiriyor ve insan hakları değerlerinden uzaklaşan politikaların yerinden edilme durumlarını arttırdığının altını çiziyoruz.

……..

Yazının tamamı için: 20 Haziran Dünya Mülteci Günü 20.06.2020