Wednesday, October 21, 2020

TİHV GÜNLÜK İNSAN HAKLARI RAPORLARI

Türkiye’de Nefret Suçları ve Son Dönemde Yaşanan Irkçı Saldırılar Özel Raporu

Türkiye’de çok sayıda nefret suçu işlenmektedir. Ve ne yazık ki Türkiye’de nefret söylemi ile suçlarının düzenlenmesiyle ilgili sorun alanları oldukça büyüktür. Türkiye’de...

Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu (Nisan- Mayıs- Haziran 2020)

Bu rapor; Marmara Bölgesi’nde bulunan hapishanelerden İHD İstanbul Şubesi’ne 2020 yılının Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yapılan hak ihlali başvurularının derlenmesi ile oluşturulmuştur. ...

Temmuz 2020 Antalya Hak İhlalleri

Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu, pandemiyi gerekçe göstererek, il genelinde siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi...

Ayrımcılığa Karşı Başvuru Mekanizmaları Broşürleri

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV)  ve Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) olarak ortak "Ayrımcılığın Önlenmesinde Başvuru Mekanizmalarının Kullanılmasının Desteklenmesi" projesi yürütüyoruz.Proje...

Türkiye’de Nefret Suçları ve Son Dönemde Yaşanan Irkçı Saldırlar Özel Raporu

Türkiye’de çok sayıda nefret suçu işlenmektedir. Ve ne yazık ki Türkiye’de nefret söylemi ile suçlarının düzenlenmesiyle ilgili sorun alanları oldukça büyüktür. Türkiye’de...

KURUMSAL